Folkmordet 1915

Interpellation 2016/17:463 av Robert Hannah (L)

av Robert Hannah (L)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Under valrörelsen 2014 lovade Stefan Löfven att han som statsminister skulle erkänna folkmordet 1915/seyfo om han blev statsminister.

När Socialdemokraterna kom i regeringsställning begravdes frågan genom en utredning som inte kom med några konkreta rekommendationer i frågan. I stället var det en politisk fråga för en regering att avgöra om man ville ta konsekvensen av att erkänna folkmordet.

Folkrättsprofessorn Ove Bring kommenterade frågan om erkännande av seyfo på detta sätt till SVT: "Politik och folkrätt flyter ihop, det här är inte en fråga för domstolar enbart. Det är en politisk fråga i Turkiet så varför skulle det inte vara en politisk fråga i andra länder?"

Trots det beslöt Socialdemokraternas kongress i april 2017 på partistyrelsens inrådan att säga nej till motioner om att regeringen ska erkänna folkmordet 1915.

Motiveringen löd att "regeringen av principiella skäl inte ska ta ställning till massövergreppen i det Osmanska riket". Är det inte att ta ställning att benämna folkmordet som massövergrepp i stället för folkmord? Och varför gällde inte samma principiella skäl när Stefan Löfven under valrörelsen 2014 lovade att erkänna folkmordet ifall han blev statsminister?

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström: 

 

  1. Pågår beredningen av frågan om att erkänna folkmordet fortfarande inom Regeringskansliet eller är saken avslutad?
  2. Är det utrikesministerns ställningstagande att regeringen av principiella skäl inte ska ta ställning till massövergreppen i det Osmanska riket, och hur förhåller sig detta i så fall till Stefan Löfvens löfte under valrörelsen 2014 att erkänna folkmordet?
  3. Om regeringen av principiella skäl inte ska ta ställning till massövergreppen, kan utrikesministern redogöra för vilka de principiella skälen är?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-04-20 Överlämnad: 2017-04-21 Anmäld: 2017-04-25 Sista svarsdatum: 2017-05-05 Svarsdatum: 2017-05-09
Debatt (9 anföranden)