Folkbildningssatsningar för att öka IT-kompetensen

Interpellation 2013/14:248 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 24 januari

Interpellation

2013/14:248 Folkbildningssatsningar för att öka IT-kompetensen

av Monica Green (S)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

Förutom vikten av att ha tillgång till en dator, fattigdom, brist på bra bredbandsuppkopplingar och kunskap kan det vara ointresse eller rädsla som hindrar människor från att kliva in i IT-samhället.

Var fjärde vuxen i Sverige saknar grundläggande IT-kompetens vilket mycket starkt visar att vi är i behov av fler och fortsatta insatser för att uppgradera svenska folkets IT-färdigheter så att fler människor skaffar sig de grundläggande färdigheter som arbetsgivare kommer att förvänta sig som standard i framtiden. Sverige är beroende av hög och uthållig kompetens hos de anställda och att IT ingår i detta. Näringsliv och samhälle påtalar gång på gång bristen på och behovet av utbildad arbetskraft och där ingår IT-kompetens.

Kampanjen Digidel, initierad av Punkt SE och med partner som biblioteksrörelsen, Folkbildningsförbundet, SKL med flera har jobbat oerhört framgångsrikt med att bryta det digitala utanförskapet för hundratusentals svenskar – ett fantastiskt exempel på hur folkrörelseandan lever starkt i det svenska samhället och hur vi tillsammans kan ta ansvar för att lösa brister och utjämna klyftor. Satsningar kan ske genom studiecirklar, folkbildningsförbunden, biblioteken, stöd till föreningar och folkhögskolor med mera.

Utbildning utformad för att möta individuella behov är viktiga ingredienser i kampen för en ökad digital inkludering. Sverige ligger över OECD-genomsnittet för IT-kompetens, men undersökningar visar att det finns stora grupper i samhället som löper risk att hamna på efterkälken när medborgarkontakter sker på nätet.

Vad avser folkbildningsministern att göra för att öka den digitala kompetensen och minska det digitala utanförskapet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-01-24 Anmäld: 2014-01-28 Svar fördröjt anmält: 2014-02-06 Besvarad: 2014-02-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)