Flyttande av gods till insjöfarten

Interpellation 2021/22:346 av Jimmy Ståhl (SD)

av Jimmy Ståhl (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Inlandssjöfarten har inte tagit fart trots att det finns fantastiska möjligheter till stadsnära transporter på framför allt Mälarens vatten. I området runt Stockholm kan sjöfarten med fördel nyttjas av pråmtrafik för byggnadssektorn och även för andra ändamål som transporter av containertrafik mellan till exempel Norviks hamn och Mälarhamnarna. Nio av tio varor kommer till Sverige sjövägen. De flesta av dessa varor ska till Stockholm och Mälardalsregionen. Om varorna transporteras direkt till Stockholm Norvik Hamn och sedan vidare i Mälaren till Mälarhamnarna avlastar det de redan i dag hårt belastade vägarna och järnvägarna i Mälardalsregionen och övriga Sverige. Inlandssjöfarten skulle kunna bidra till en mer hållbar landinfrastruktur.

 

I början av juni 2021 gjorde containerfartyget Emelie Deymann sin premiärtur för den nya rutten mellan Nynäshamn och Västerås med målet inställt på att trafikera leden två gånger i veckan, men så blev det inte. Det blev inte mer än premiärturen, en tur som haft potential att avlasta vägarna med cirka 1 000 lastbilar i veckan. Det finns en vilja att få igång trafik på de inre vattenvägarna, och försök har gjorts, men Sjöfartsverkets avgifter på transporterna har varit så höga att det inte funnits ekonomi i transporterna.

Regeringen pratar ofta om att man vill flytta gods från väg till järnväg och sjöfart, och med det vill jag fråga infrastrukturminister

Tomas Eneroth
:

 

Vad gör ministern och regeringen för att flytta gods till insjöfarten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-02-14 Överlämnad: 2022-02-15 Anmäld: 2022-02-16 Sista svarsdatum: 2022-03-01 Svarsdatum: 2022-03-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)