Flyktingmottagandet

Interpellation 2005/06:294 av Billström, Tobias (m)

av Billström, Tobias (m)

den 8 mars

Interpellation 2005/06:294 av Tobias Billström (m) till statsrådet Barbro Holmberg (s)

Flyktingmottagandet

Den 9 november fattade riksdagen beslut om en tillfällig lag om ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut efter förslag från socialdemokraten Leif Jacobsson, vänsterpartisten Ulla Hoffmann och miljöpartisten Peter Eriksson.

Ett resultat från den tillfälliga lagen är att ungefär 18 500 människor förväntas få uppehållstillstånd, vilket innebär att kommunerna måste ta emot minst tre gånger så många som tidigare.

Beslutet om den tillfälliga lagen kommer alltså från vänsterkartellen.

Trots detta är det enligt Sydsvenska Dagbladet den 7 mars 2006 i huvudsak socialdemokratiska kommuner som säger nej till flyktingmottagande.

Redan tidigare fanns kritik mot den ersättning som staten erbjuder kommuner för flyktingmottagande, då den inte ansågs täcka kommunernas merkostnader för flyktingarna.

I dag motiverar socialdemokratiska kommuner sin ovilja att ta emot fler flyktingar med att det saknas lediga bostäder, att det saknas lediga jobb och att den ersättning som staten ger är för snål.

Det finns alltså en mycket liten vilja från kommuners sida att utan kompensation uppfylla de löften som partikamraterna i Riksdagshuset och i Regeringskansliet fattat beslut om.

Samtidigt begär Integrationsverket att regeringen ska öka de ekonomiska stimulanserna till kommunerna för att dessa ska motiveras att ta emot det stora antal flyktingar som kommer på grund av den tillfälliga lagen skapad på vänsterkartellens initiativ.

Tidigare har den sortens resurstillskott getts, exempelvis för mottagandet av flyktingar från Balkan på 1990-talet.

1.   Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att ansvar tas för det beslut som fattades i Sveriges riksdag den 9 november 2005?

2.   Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att kommuner blir mer motiverade att ta emot flyktingar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-03-08 Anmäld: 2006-03-08 Svar fördröjt anmält: 2006-03-15 Besvarad: 2006-04-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)