Flygplatser i Norrland

Interpellation 2009/10:395 av Omanovic, Jasenko (s)

av Omanovic, Jasenko (s)

den 20 maj

Interpellation

2009/10:395 Flygplatser i Norrland

av Jasenko Omanovic (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Askmolnen från vulkanen på Island har under perioder förlamat flygtrafiken i Europa. Det innebar att situationen för samtliga flygplatser i Norrland blev extremt svår. Antingen var det flygförbud från dessa flygplatser eller var det största destinationsmålet, Arlanda, helt avstängt.

Detta orsakar enorma ekonomiska problem för flygplatser i Norrland. Det har förvärrat situationen för dem, eftersom många av flygplatserna redan tidigare har ansträngd ekonomi genom att regeringen har flyttat ansvaret för dessa till kommunerna och flera tvingas dela på det ekonomiska stödet som kommer från staten.

Läget är akut och regeringen måste reagera snabbt.

Därför vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta för att underlätta för hårt drabbade flygplatser i Norrland.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-20 Anmäld: 2010-05-20 Svar fördröjt anmält: 2010-06-02 Besvarad: 2010-06-08
Debatt (8 anföranden)