Flexjobb

Interpellation 2017/18:521 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Alla som vill och kan arbeta i Sverige ska ha möjlighet att göra det. Det måste verkligen gälla alla i Sverige – även den som har en funktionsnedsättning.

Inför valet 2014 lovade såväl Miljöpartiet som Socialdemokraterna att funktionsnedsatta var en prioriterad grupp och att många arbeten skulle skapas till denna stora grupp. Min erfarenhet är också att oavsett graden av funktionsnedsättning så drömmer många om ett jobb att gå till där man får dela en kaffekopp med sina arbetskamrater.

Statsminister Stefan Löfven har tydligt deklarerat att regeringen ska införa så kallade flexjobb för människor med funktionsnedsättning. I regeringsförklaringen 2014 sa statsministern att arbetet med att införa flexjobb hade påbörjats. Snart har fyra år gått, men än så länge verkar satsningen på flexjobb ha uteblivit helt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson följande:

 

  1. Har ministern vidtagit några åtgärder för att uppfylla regeringens löfte om att inrätta flexjobb för personer med funktionsnedsättning?
  2. Vilka åtgärder avser ministern att vidta i närtid för att underlätta för människor med funktionsnedsättning att komma i arbete?
  3. På vilket sätt avser ministern att i övrigt verka för att funktionsnedsatta som vill och kan ska kunna komma i arbete?
  4. Vad avser ministern att göra för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden i Sverige?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-02 Överlämnad: 2018-05-02 Anmäld: 2018-05-03 Svarsdatum: 2018-05-21 Sista svarsdatum: 2018-05-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)