Fjärrstyrning av F 17G

Interpellation 2016/17:334 av Allan Widman (L)

av Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Sedan några år tillbaka driver Luftfartsverket tillsammans med SAAB Defence AB ett utvecklingsprojekt som kallas Remote Traffic Services (RTS). Innebörden är att man inte längre behöver ha flygledare fysiskt på en flygplats, utan dessa kan jobba via kameror från annan ort. Avsikten är att pressa kostnaderna för Luftfartsverkets kunder.

Som ett led i utvecklingen drivs sedan en tid tillbaka Örnsköldsviks flygplats genom fjärrflygledning. Luftfartsverket står i närtid i begrepp att fatta beslut om att ytterligare fem flygplatser – Malmö, Visby, Östersund, Umeå och Kiruna – ska övergå till fjärrdrift. Dessa flygplatser hanterar väsentligt mer omfattande flygtrafik än Örnsköldsvik, och Visby flygplats är därtill också ett militärt flygfält.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att den militära flygverksamheten på Visby F 17G ska få den redundans som krävs för totalförsvarets behov? 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-02-23 Överlämnad: 2017-02-24 Anmäld: 2017-02-28 Svarsdatum: 2017-03-17 Sista svarsdatum: 2017-03-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)