Fiske av strömming i Östersjön

Interpellation 2009/10:211 av Sandberg, Gunnar (s)

av Sandberg, Gunnar (s)

den 1 februari

Interpellation

2009/10:211 Fiske av strömming i Östersjön

av Gunnar Sandberg (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Sverige har dispens för fiske av bland annat strömming i Östersjön och försäljning av den, på grund av höga halter av dioxin, till utgången av år 2011. Att efter detta datum inte kunna fiska och sälja strömming skulle vara en stor förlust för den svenska matkulturen och inte minst för surströmmingen. Det skulle också vara ett hårt slag mot fiskenäringen och olika livsmedelsföretag.

Stora ansträngningar har gjorts för att minska miljögifterna i Östersjön och man har i viss mån lyckats med detta. Det gäller dock inte dioxinet, som har oförändrade nivåer.

Strömmingen i alla olika former har haft en given plats på det svenska matbordet. Surströmmingen är en självklarhet i norra Sverige. För att strömming ska kunna ätas också i framtiden är det angeläget att nu ta krafttag för att minska dioxinet i Östersjön.

Vilka åtgärder avser jordbruksministern att vidta för att vi också i framtiden ska kunna äta strömming fiskad i Östersjön?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-02-01 Anmäld: 2010-02-02 Svar fördröjt anmält: 2010-02-05 Besvarad: 2010-02-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)