Finanspolitiska åtgärder

Interpellation 2009/10:463 av Bernhardsson, Bo (s)

av Bernhardsson, Bo (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:463 Finanspolitiska åtgärder

av Bo Bernhardsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Ekonomiskpolitiska bedömare, bland annat regeringens eget finanspolitiska råd (maj 2009), hävdar att regeringen när finanskrisen slog till borde ha vidtagit betydligt kraftfullare åtgärder för att öka resursutnyttjandet och pressa ned arbetslösheten.

De ekonomiska utsikterna nu är försiktigt uttryckt osäkra, euron gungar och ett antal stater ”måste” skära i sina budgetar och strama åt ekonomierna.

Vilka möjligheter ser finansminister Anders Borg att nu genom finanspolitiska åtgärder bidra till att få bukt med massarbetslösheten och öka resursutnyttjandet i den svenska ekonomin?

Mot denna bakgrund är min fråga till finansministern:

Vilka finanspolitiska åtgärder ämnar finansministern vidta för att få bukt med den höga arbetslösheten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-06-03 Besvarad: 2010-06-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (14 anföranden)