Finansiering av svensk film

Interpellation 2015/16:453 av Cecilia Magnusson (M)

av Cecilia Magnusson (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Under kulturutskottets hearing den 25 februari om förutsättningar för svensk film aviserade kulturministern att hon är öppen för alla förslag om andra finansieringsformer, än den momshöjning på biobiljetter som regeringen har aviserat, för att täcka den del som försvinner när det statliga filmavtalet ersätts med en nya statlig filmpolitik.

Detta utspel är intressant, då Alliansen valde att lämna filmsamtalen med anledning av den upplevda oviljan att diskutera finansieringsfrågan.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

Hur avser kultur- och demokratiministern att föra diskussionen om hur vi kan hitta andra finansieringsformer för svensk film?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-03-02 Överlämnad: 2016-03-02 Anmäld: 2016-03-03 Svarsdatum: 2016-03-11 Sista svarsdatum: 2016-03-17