Fastighetsavgiftens konsekvenser för dem som studerar

Interpellation 2009/10:348 av Damberg, Mikael (s)

av Damberg, Mikael (s)

den 28 april

Interpellation

2009/10:348 Fastighetsavgiftens konsekvenser för dem som studerar

av Mikael Damberg (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Förändringen av fastighetsskatten till en kommunal avgift slår orimligt hårt mot landets studenter. I dag är det samma skattesats på ett rum i studentkorridor utan vare sig kök eller badrum som en femrummare med alla faciliteter, en orimlighet som ytterst drabbar de studenter som bor i studentbostad. I vårbudgeten skriver regeringen också att intäkterna från fastighetsavgiften förväntas öka framöver till följd av stigande index och fastighetspriser, vilket lär komma att betyda ännu högre fastighetsavgift på studentbostäder.

Studentorganisationer och studentbostadsföretag har fört dialog med statsrådet Mats Odell i denna fråga under den gångna mandatperioden. Sedan 2008 har bostadsminister Odell gång på gång sagt sig vilja förändra den orättvisa fastighetsbeskattningen på studentbostäder utan att det hänt något. I vårbudgeten som nyligen presenterades fanns en sista chans till denna förändring innan det stundande riksdagsvalet, en chans som inte togs.

I vårbudgeten nämns i stället att inkomsterna från fastighetsavgiften förväntas öka på grund av stigande index och fastighetspriser. Med andra ord blir utvecklingen raka motsatsen till vad statsrådet tidigare gett uttryck för.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:

1. Avser statsrådet att ta något initiativ med anledning den ökande kostnadsbilden för landets studenter som bor i studentrum? 

2. Hur ställer sig statsrådet till kritiken från landets studentorganisationer och studentbostadsförvaltare gällande fastighetsavgiftens utformning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-04-28 Anmäld: 2010-04-28 Svar fördröjt anmält: 2010-05-07 Besvarad: 2010-05-28
Debatt (11 anföranden)