Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Interpellation 2014/15:66 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Karin Svensson Smith (MP), ny ordförande i trafikutskottet, sade i SVT:s Sydnytt häromdagen att det inte är aktuellt med en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

I intervjun motiverar hon beskedet med att hon vill se att man får maximal klimateffekt per investerad järnvägskrona, och då vill vi ha framförallt investeringar där man kan få ner framförallt flyg- och biltrafik. Och det är inte per investerad krona i så fall det listigaste att börja med en tågtunnel mellan Helsingborg och Helsingör.

Frågan är utredd av flera av varandra oberoende aktörer, och behoven är tydliga: Öresundsbron börjar bli full. Öresundsbron är dessutom sårbar för driftstopp av olika slag. Om det blåser för mycket eller om signalfel, olyckor eller elbortfall uppstår blir det helt stopp. Med en fast förbindelse även i den norra delen av Öresund minskar den sårbarheten.

Dessutom skulle arbetsmarknaden i Öresundsregionen gynnas kraftigt. Stora delar av Sydsverige skulle få bättre möjligheter att dra nytta av en djupare integration med Danmark, och en ringlinje runt Öresund skulle innebära helt nya möjligheter för arbets- och fritidsresor.

Öresundsbron är ingen belastning för den statliga infrastrukturbudgeten. Förbindelsen betalas av dem som använder den. Enligt beräkningar på de nuvarande trafikvolymerna med färja skulle en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kunna bära sina egna kostnader, precis som Öresundsbron gör.

Under alliansregeringens tid har frågan om HH lyfts och studerats, bland annat som en del av Trafikverkets arbete med den nu gällande nationella planen. Inom ramen för Sverigebygget gav Alliansen i uppdrag åt en förhandlingsperson att arbeta vidare med HH-frågan med ambitionen att ett inriktningsbeslut skulle kunna fattas i infrastrukturpropositionen 2016 och att därefter ett skarpt beslut skulle kunna fattas i den nationella planen 2018. 

Det vore allvarligt om Karin Svensson Smiths uttalande är förankrat i och sanktionerat av den nya regeringen.  

Jag vill därför fråga statsrådet Anna Johansson (S):

Är trafikutskottets ordförandes uttalande förankrat hos och sanktionerat av statsrådet och regeringen?

Hur ser statsrådet på behoven av och förutsättningarna för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör?

Avser statsrådet att fullfölja det arbete som tidigare regering initierat i HH-frågan, det vill säga med inriktning på beslut under innevarande mandatperiod?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-10-17 Överlämnad: 2014-10-23 Anmäld: 2014-10-24 Svarsdatum: 2014-11-13 Sista svarsdatum: 2014-11-13
Debatt (10 anföranden)