Fas 3

Interpellation 2012/13:44 av Johansson, Ylva (S)

av Johansson, Ylva (S)

den 19 oktober

Interpellation

2012/13:44 Fas 3

av Ylva Johansson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Regeringens viktigaste insats mot långtidsarbetslösheten är jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 som nu har vuxit till mer än 30 000 personer och som fortsätter att växa varje dag.

Fas 3 leder inte till jobb utan innebär att den arbetslöse ska vara sysselsatt med något som inte är riktigt arbete hos en anordnare som får relativt generöst betalt för detta.

Fas 3 är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som inte leder till jobb utan innebär en återvändsgränd med betydande inlåsningseffekter.

Min fråga till arbetsmarkandsministern blir därför:

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern och regeringen att vidta för att avskaffa fas 3 och ersätta det med insatser som leder till jobb?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-10-19 Anmäld: 2012-10-19 Besvarad: 2012-11-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (18 anföranden)