Färre kvinnor inom försvaret

Interpellation 2005/06:406 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 16 maj

Interpellation 2005/06:406 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till försvarsminister Leni Björklund (s)

Färre kvinnor inom försvaret

Både den socialdemokratiska regeringen och en enig riksdag är överens om att det behövs fler kvinnor inom Försvarsmakten.

Försvarsbeslutet i december 2004 innebar stora neddragningar av det svenska försvaret. Många yrkeseofficerare fick gå. Följden blev att eftersom många kvinnliga yrkesofficerare tillhörde de yngre så fick de gå enligt principen sist in först ut. Regeringen var väl medveten om att detta skulle ske men gav inte ÖB några verktyg för att uppnå målet om fler kvinnor inom försvaret.

Av besparingsskäl tvingades ÖB stoppa intagningen till yrkesofficersutbildningen under två års tid. Detta har medfört att ett stort antal kvinnor som gjort sin värnplikt med målet att bli yrkesofficerare har tvingats lägga om sina planer.

Det visar sig nu också att antalet värnpliktiga kvinnor minskar rejält. Samtidigt kommer motstridiga uppgifter om vilka krav som ska ställas på kvinnliga värnpliktiga. Ska samma stränga krav gälla för kvinnor som för män när det gäller muskelstyrkan eller inte?

Totalt har bilden av Försvarsmakten blivit allt mindre attraktiv för en kvinna som önskar söka sig till utbildning och arbete inom Försvarsmakten trots önskemål från beslutsfattare om motsatsen.

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att det ska bli en jämnare könsfördelning inom försvaret?

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att fler kvinnor ska göra värnplikten?

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att fler kvinnor ska bli yrkesofficerare?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2006-05-16 Anmäld: 2006-05-16 Svar fördröjt anmält: 2006-05-29 Besvarad: 2006-06-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)