Familjens frågor om Raoul Wallenberg

Interpellation 2017/18:466 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Raoul Wallenbergs familj saknar fortfarande svar på vad som hände deras släkting. Sverige saknar fortfarande svar på vad som hände en man som i allt väsentligt kan kallas för nationalhjälte. Nu påbörjar familjen ett nytt kapitel i jakten på sanningen och har skickat en lista på 80 frågor till Ryssland. Den listan når nu också den svenska regeringen och berörda myndigheter. Detta rapporterar Expressen.

Fallet Raoul Wallenberg sätter ljuset på ett flertal saker. Hur Sverige behandlar sina diplomater, vilka konsekvenser det sovjetiska hotet fick för sanningen, vilka konsekvenser den svenska neutraliteten fick och så vidare. Familjen exemplifierar i Expressen med ett antal frågor. De bör också nå regeringen och Sveriges riksdag.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

1. Hemlighåller den svenska regeringen information om Raoul Wallenberg?

2. Har det skett på begäran av andra länder?

3. Vilka konsultationer hade Sverige med Ryssland under de senaste årtiondenas utredningar av fallet med den svenske diplomaten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2018-04-03 Överlämnad: 2018-04-04 Anmäld: 2018-04-10 Svarsdatum: 2018-04-20 Sista svarsdatum: 2018-04-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)