Falska F-skattsedlar

Interpellation 2011/12:441 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 13 augusti

Interpellation

2011/12:441 Falska F-skattsedlar

av Monica Green (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Inom flera näringar förekommer falska egenföretagare, så även inom åkerinäringen. Ofta handlar det om fattiga chaufförer från öst, som av oseriösa arbetsgivare pressas att köra för låga löner – med mer eller mindre kontroll över om skatt och arbetsgivaravgifter betalas in. Allt detta sker i syfte att pressa ned transportpriserna och vinna uppdragen. Priset blir konkurrens på olika villkor. Det har gått så långt att tidigare seriösa åkerier anlitar chaufförer med falska F-skattsedlar.

Om man inte har med sig en lastbil, om man inte har varit företagare innan och är helt beroende i förhållande till sin uppdragsgivare så är man inte företagare, slår Skatteverket fast. Ändå fortsätter denna utarmning av seriösa åkare i allt större utsträckning.

Frågan om vad som ska räknas som självständighet gentemot arbetsgivaren har blivit svårare att hantera sedan regeringen har ändrat på kraven, så att det numera räcker med att ha en arbetsgivare för att räknas som egen företagare. Antalet upptäckta falska egenföretagare ökar hela tiden under Skatteverkets fortsatta granskning. Regeringens åtgärder har hittills inte haft någon verkan.

Utländsk arbetskraft utnyttjas, de får ingen lön, ingen semesterersättning, ingen pension och så vidare, vilket i sin tur naturligtvis drar med sig annan brottslighet. På så sätt konkurreras seriösa åkare ut och förare som kräver sjysta villkor mister jobben. Detta är en utveckling som måste stoppas.

Vad avser näringsministern att göra för att hindra människor från att under slavliknande förhållande utnyttjas inom transportnäringen?

Vad avser ministern att göra för att stävja problemet med falska F-skattsedlar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-08-13 Anmäld: 2012-08-16 Svar fördröjt anmält: 2012-08-23 Besvarad: 2012-09-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)