Fakturamodellen, fusk och bedrägeri

Interpellation 2009/10:76 av Johansson, Lars (s)

av Johansson, Lars (s)

den 28 oktober

Interpellation

2009/10:76 Fakturamodellen, fusk och bedrägeri

av Lars Johansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Den 1 juli infördes den så kallade fakturamodellen för skattereduktion, vilken innebär att skattereduktionen för HUS-arbete (hushålls- och ROT-arbeten) dras av direkt på fakturan. Företaget som säljer tjänsten har sedan att skicka in en ansökan om HUS-avdraget till Skatteverket för att få sin betalning via den skattereduktion köparen har.

Systemet kritiserades tidigt av företagare som problematiskt sett till likviditet och administration. Det är säljaren som står risken och har att kontrollera att köparen inte redan förbrukat sin skattereduktion i samband med andra köp.

Nyligen har dock ett nytt problem dykt upp. Allmänhet och polismyndigheten har uppmärksammat att det finns oseriösa företagare, eller snarare rena bedragare, som debiterar för arbeten som aldrig utförts. Den som utsätts för att hans eller hennes skattereduktion ianspråktas kan uppdaga det genom att Skatteverket skickar ut ett meddelande. Det är dock upp till den enskilde att anmäla bedrägeriet. Såväl klassiska ”målvakter” som dementa kan komma att utnyttjas i detta förfarande.

Skatteverket gör ingen utredning eller kontroll huruvida arbetena verkligen utförts, uppges det. Rimligen borde det dock i fråga om ROT kontrolleras att köparen av tjänsten bor i villa eller bostadsrätt. Här har uppenbarligen skapats en ny, lukrativ marknad för dem som redan nu sysslar med bluffakturor till företag.

Att en brottsbekämpande myndighet som Skatteverket kan utnyttjas av bedragare är en dålig signal. Problemet ligger inte heller på Skatteverket som redan dignar under olika nya uppgifter som uppstått genom statsrådets skattepolitik. Skatteverket måste redan nu genom dessa minska sin kontroll och sina förebyggande insatser med 370 årsarbetskrafter.

Mina frågor till finansministern är:

Avser finansministern att ta initiativ till att avskaffa eller förändra fakturamodellen så att bedrägeriverksamhet förebyggs?

Hur avser finansministern att se till att Skatteverkets kontroll‑, tillsyns- och förebyggande verksamhet kvalitetssäkras?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2009-10-28 Anmäld: 2009-11-02 Besvarad: 2009-11-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.