Fågelinfluensan

Interpellation 2005/06:269 av Pålsson, Chatrine (kd)

av Pålsson, Chatrine (kd)

den 20 februari

Interpellation 2005/06:269 av Chatrine Pålsson (kd) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Fågelinfluensan

Fågelinfluensan har nått den tyska ön Rügen tio mil söder om Sverige och det är förmodligen bara en tidsfråga innan den når Sverige. Frågan är om vi är tillräckligt förberedda för virusets ankomst. Morgan Johansson har sagt att regeringen har gjort tillräckligt och att Sverige är väl förberett. Efter ett löfte i en extrainsatt debatt den 21 oktober sammankallade statsrådet alla politiska partier till ett möte för att diskutera frågan. Mötet som ägde rum den 13 december var positivt och vi var överens om hur vi skulle gå vidare med frågan. Men i dag, mer än två månader senare, kvarstår flera frågor.

För det första lovade Morgan Johansson att ytterligare en miljon doser antivirala läkemedel skulle beställas. Ännu har vad jag vet någon sådan beställning inte kommit till stånd. Jag har tidigare varit kritisk till att så få doser planeras för inköp eftersom det skulle innebära att endast en knapp fjärdedel av befolkningen skulle ha tillgång till dessa mediciner vid en eventuell pandemi. Men om inte ens denna miljon doser är beställda finns det all anledning till kritik.

På mötet den 13 december utlovades också att en samordnare skulle tillsättas före jul. I ett samtal till departementet fick jag beskedet att tillsättningen försenats men att det snart skulle tillsättas en. Detta samtal hade jag före juluppehållet och jag har ännu inte hört någonting. Det har över huvud taget varit tyst sedan mötet den 13 december trots att mer än två månader har gått och att det under denna tid har hunnit hända en hel del på området. Inte ens när viruset upptäckts mycket nära Sveriges gränser finns det tydligen fog för att sammankalla gruppen.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till statsrådet Morgan Johansson:

Vilka slutsatser drar statsrådet av händelseutvecklingen kring fågelinfluensaviruset sedan nyåret?

Vilka planer har statsrådet för beställningen av den miljon doser antivirala mediciner som är utlovad?

Hur avser statsrådet att följa upp det möte han hade med representanter från de politiska partierna den 13 december 2005?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att informationen ska nå ut och samtalen intensifieras med övriga partier i denna, ur nationell synpunkt, högst angelägna fråga?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-02-20 Anmäld: 2006-02-21 Svar fördröjt anmält: 2006-02-24 Besvarad: 2006-03-14
Debatt (7 anföranden)