Expropriering av skog

Interpellation 2017/18:533 av Helena Lindahl (C)

av Helena Lindahl (C)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Politiken i Sverige har bestämt att en viss mängd skog ska avsättas eftersom det finns höga naturvärden som man vill bevara. Samtidigt har vi en grundlagsskyddad äganderätt som ska respekteras.

Tyvärr ser vi att dessa intressen allt oftare krockar, inte minst när skogsägare av olika anledningar inte frivilligt vill skriva under papper på att staten ska få ta deras mark i besittning. Många människor har haft sin skog i generationer, och för dem är skogen inte enbart en kapitalinvestering, utan det är ett sätt att leva, ett sätt att vårda det som generationer före dem har arbetat i sitt anletes svett med att sköta. Därför är det illa att regeringen tillåter sina myndigheter att köra över människor så att de näst intill blir sjuka av förtvivlan.

I Sverige har vi visserligen satt upp mål om att skog ska avsättas, men om det sker på bekostnad av att människor mår dåligt och blir sjuka är det ju något som är fel. Konsekvensen av allt detta är ju att skogsägare blir livrädda för att staten ska peka ut deras skog som skyddsvärd och skyndar sig därför att avverka, fast man egentligen vill spara skogen. Hur gynnar detta den biologiska mångfalden i förlängningen?

Min fråga till miljöminister Karolina Skog blir därför:

 

Borde det inte vara bättre att föra dialog med människor och försöka få skogsägare att avsätta mark på frivillig basis och på det sättet respektera både äganderätten, människovärdet och den biologiska mångfalden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2018-05-07 Överlämnad: 2018-05-08 Anmäld: 2018-05-14 Svarsdatum: 2018-05-28 Sista svarsdatum: 2018-05-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)