EU:s lägsta arbetslöshet år 2020

Interpellation 2019/20:17 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Socialdemokraternas viktigaste löfte var att nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020, och statsminister Stefan Löfven sa att all politik skulle vägas mot att uppnå det målet. Nu har Sverige sedan 2014 rasat från plats 10 till plats 22 av EU:s 28 medlemsländer när det gäller låg arbetslöshet. I den senaste budgeten var målet borttaget. 

Min fråga till finansminister Magdalena Andersson blir därför:

 

Varför har målet om EU:s lägsta arbetslöshet tagits bort i budgeten?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2019-09-24 Överlämnad: 2019-09-25 Anmäld: 2019-09-26 Återtagen: 2019-09-30 Sista svarsdatum: 2019-10-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.