Europa i förkrigstillstånd

Interpellation 2014/15:170 av Allan Widman (FP)

av Allan Widman (FP)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Sverige upplever nu ett hastigt försämrat omvärldsläge. Bara det senaste året har Putins Ryssland gång efter annan agerat på ett sätt och med en hastighet som Europa och västvärlden inte kunnat förutse. Flera bedömare talar om att Europa nu befinner sig i ett förkrigstillstånd.

Vilka omedelbara åtgärder är försvarsministern beredd att vidta till Sveriges försvar och säkerhet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-12-02 Överlämnad: 2014-12-02 Anmäld: 2014-12-04 Sista svarsdatum: 2014-12-16 Svarsdatum: 2015-01-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)