EU-trailer på hala vägar

Interpellation 2017/18:349 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Det har kommit in flera rapporter om allvarliga olyckor med EU-trailrar på svenska vägar. Med EU-trailer menas en tvåaxlig dragbil med treaxlig påhängsvagn, alltså en släpvagn som kopplas på en mycket kortare och lättare dragbil.

I statistiken över olyckor är EU-trailrar överrepresenterade. Projektet Safe Foreign Transport har visat att utländska lastbilar, främst semitrailrar, har dubbelt så hög risk för personskadeolyckor som norskregistrerade lastbilar. Skandinaviska lastbilar visar på en marginell skillnad i olycksfrekvens mellan sommar och vinter, medan utomskandinaviska lastbilars olyckor ökar markant vintertid.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minska antalet olyckor med EU-trailrar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2018-01-26 Överlämnad: 2018-01-29 Anmäld: 2018-01-30 Sista svarsdatum: 2018-02-12 Svarsdatum: 2018-02-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)