EU-regler vid nedläggning av fabriker

Interpellation 2001/02:87 av Granlund, Marie (s)

av Granlund, Marie (s)

den 19 november

Interpellation 2001/02:87

av Marie Granlund (s) till näringsminister Björn Rosengren om EU-regler vid nedläggning av fabriker

Företagsflytt och företagsnedläggningar har varit en stor fråga de senaste åren i Sverige, liksom i övriga Europa. Detta mot bakgrund av den alltmer globaliserade ekonomin och den allt hårdare konkurrensen på världsmarknaden. Viktigt i detta sammanhang måste vara att företagsflyttningar och företagsnedsläggningar grundas på företagsekonomiska orsaker och inte genomförs av nationella protektionistiska skäl.

Tobaksfabriken i Malmö köptes 1999 av det österrikiska företaget Austria Tabak AG (AT). Den österrikiska staten var till nyligen delägare i AT med 41,1 %.

Den 21 juni 2001 sålde den österrikiska staten sina aktier i AT till den brittiska tobaksgruppen Gallahar Group plc, AT har fyra fabriker, tre i Österrike och en i Malmö. Den 20 augusti i år beslutade ledningen för AT att Malmöfabriken ska stängas i slutet av år 2002, ett led i en rationalisering där endast tre fabriker ska finnas kvar.

Vid ett flertal tillfällen har AT:s företagsledning hävdat att anledningen till att just Malmöfabriken ska läggas ned är en följd av en österrikisk privatiseringslag som går ut på att österrikiska intressen ska tas till vara vid privatiseringar av statlig egendom. Detta har också framkommit i skriftliga dokument.

Detta borde strida mot EU-rätten. Beslutet om att lägga ned Austria Tabaks fabrik i Malmö verkar inte grundas på marknadsekonomiska principer utan på nationella intressen avseende sysselsättning, vilket strider mot gemenskapsmålet om solidaritet mellan medlemsstater.

Min fråga till näringsminister Björn Rosengren är om dessa fakta kan bekräftas och i så fall hur statsrådet kommer att agera för att svenska intressen inte ska komma i kläm när andra länder åsidosätter de spelregler som EU-länderna gemensamt beslutat om.

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2001-11-19 Anmäld: 2001-11-27 Besvarad: 2002-01-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.