EU och Bosnien och Hercegovina

Interpellation 2013/14:301 av Omanovic, Jasenko (S)

av Omanovic, Jasenko (S)

den 21 februari

Interpellation

2013/14:301 EU och Bosnien och Hercegovina

av Jasenko Omanovic (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Kroatien är numera ett EU-land. Serbien liksom Makedonien och Montenegro förhandlar om EU-medlemskap. Dessa länders framgångar i förhandlingar med EU är ofta beroende av deras egna förmågor att demokratisera samhället genom mänskliga rättigheter, att få bort korruptionen – helt enkelt åstadkomma en fungerande stat.

I vissa fall finns det utomstående faktorer som påverkar framgången i förhandlingarna. Makedonien stoppas av Grekland, så länge Makedonien tänker kalla sig Makedonien. Denna tvist verkar vara aktuell en lång tid framöver.

I grunden hoppas vi och jobbar aktivt för att dessa länder ska kunna vara fullvärdiga medlemmar av Europeiska unionen.

Bosnien och Hercegovina är en så kallad potentiell kandidat, som i princip är lovad medlemskap så fort den uppfyller kraven.

Problemet är Bosnien och Hercegovinas konstitution. Konstitutionen är skapad mer för att tillfredsställa olika stridande parter än att vara en konstitution byggd på demokratins grund. Landet har inte så stora erfarenheter av demokratin heller. Den politiska miljön lever fortfarande till stora delar med att bevaka konstitutionen än att utforma framtidsvisioner. Man ska också ha i åtanke att det ännu inte har gått två decennier sedan det blodiga kriget i landet tog slut. Dessutom är det i år hundra år sedan första världskriget startade med skotten i Sarajevo.

Och just i år har det bosniska folket gått ut på gator och torg, folket som säger: Vi har fått nog av korruption.

Folket i Bosnien och Hercegovina behöver stöd nu!

Avser utrikesministern att se till att Sverige blir en ledande aktör bland EU:s länder i det arbete som behövs för att hjälpa Bosnien och Hercegovina att bli medlem av EU?

Vilka konkreta åtgärder avser utrikesministern i så fall att vidta?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-02-21 Anmäld: 2014-02-21 Besvarad: 2014-03-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)