Ett modernt presstödssystem

Interpellation 2014/15:19 av Wiwi-Anne Johansson (V)

av Wiwi-Anne Johansson (V)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

De senaste åren har sammanslagningar av tidningar, nedläggningar av lokalredaktioner och samarbeten för att överleva blivit ett allt vanligare fenomen inom mediebranschen. Inget tyder i dagsläget på att denna utveckling kommer att vända. Tidningarnas Telegrambyrå (TT) har lämnat norra Sverige. TV4 har lagt ned sina lokala kanaler. Lokaljournalistiken utarmas. Några få går det dock bra för, vilket Dagens Industri (DI), Aftonbladet och Expressen är exempel på.

Dagens presstöd är anpassat för gårdagens förhållanden. Presstödskommittén kommer inte framåt och nu brinner det i knutarna. Papperet är snart slut och webben växer. Det behövs ett modernt presstödssystem, anpassat till dagens medieanvändare, för att ge stöd till originaljournalistik och för att fler röster ska höras.

De senaste två åren har så många som 1 000 journalisttjänster försvunnit. Inom hela branschen blir dessutom antalet tjänster med osäkra anställningsformer allt fler. Allmän visstidsanställning är den mest frikostiga av dem alla, för arbetsgivaren. Den tillfälligt anställde piskas att hålla sig väl med chefen, redaktören, och uppfylla andra redaktörers önskemål om tänkta uppdrag. Att inte uppfattas som besvärlig blir allt viktigare och vi får allt tystare arbetsplatser. Samtidigt betraktas inte längre frilansare som frilansare utan bara som en i raden av icke anställda medarbetare med F-skattsedel. Detta slår undan benen för dem som verkligen är frilansare och som kan bidra med vinklar från andra håll än den fasta redaktionen. Det här är en problematisk utveckling för såväl mediebranschen som för journalistiken i sig, inte minst för demokratin. Den förra kulturministern lät detta fortgå.

Med anledning av detta vill jag fråga kulturminister Alice Bah Kuhnke:

Avser kulturministern att skyndsamt tillsätta en ny utredning med nya direktiv för att utreda hur vi i ska kunna stödja originaljournalistik?

Avser kulturministern att se till att arbetsvillkoren inom branschen förbättras genom att bland annat den allra värsta formen av visstidsanställning, det vill säga allmän visstid, som den borgerliga regeringen införde, omgående tas bort?

Avser kulturministern att se över förhållandena för de så kallade kombinatörerna, det vill säga alla som ibland arbetar som juridisk person med F-skattsedel och ibland som anställd med någon/några av alla de osäkra anställningsformerna, så att de får bättre socialförsäkringar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-10-10 Överlämnad: 2014-10-10 Anmäld: 2014-10-14 Svarsdatum: 2014-10-21 Sista svarsdatum: 2014-10-24
Debatt (7 anföranden)