Etiopiens demokratiutveckling

Interpellation 2009/10:433 av Hägg, Carina (s)

av Hägg, Carina (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:433 Etiopiens demokratiutveckling

av Carina Hägg (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Det finns väl grundad anledning att befara att valet i Etiopen inte blir fritt och rättvist. Birtukan Mideksa är Etiopiens första kvinnliga partiledare och en av de få kvinnliga partiledarna i Afrika någonsin. Hon har de senaste åren lett den fredliga oppositionen i landet. Sedan december 2008 sitter hon fängslad på livstid i Addis Abeba. Anledningen är ett uttalande hon gjorde när hon var på besök i Sverige. Hon anklagades för att ha förnekat att hon tidigare skulle ha erkänt att hon begått ”landsförräderi”, vilket var nog för att kastas i fängelse igen. Amnesty International betecknade redan den 1 december 2009 fängslandet som ”orättvist och politiskt motiverat”.

En fredlig kamp för demokrati i Etiopien välkomnas. Ett demokratiskt Etiopien är av stor betydelse för en demokratisk utveckling på hela Afrikas horn med länder som Somalia, Djibouti, Sudan och Eritrea. Birtukan Mideksas belägenhet i ett av Afrikas horns länder och Eritreas grannland Etiopien borde ha lett till ett aktivare stöd från Sverige.

De internationella påtryckningarna för att få Birtukan Mideksa fri har hittills varit svaga och splittrade. Tyvärr tog inte heller det svenska ordförandeskapet för EU chansen att göra skillnad. Bakgrunden till fängslandet är de stora framgångarna i det etiopiska valet 2005 för Birtukan Mideksas parti, Unity for democracy and justice party. I kommunvalet i Addis Abeba vann partiet 137 av 138 platser och tendensen var densamma på landsbygden. Trots detta förklarade regeringskoalitionen att den vann i de nationella valen. Dagen efter valet införde regeringen undantagstillstånd samtidigt som rösträkningen avbröts. Fredliga demonstrationer utbröt i vilka över 100 personer dödades av armén. Först efter tre veckor redovisades valresultatet och omvärlden anklagade då premiärminister Meles Zenawis regering för valfusk.

Nästa steg var att gripa flera av landets oppositionspolitiker som dömdes till långa straff för ”landsförräderi”. Anklagelserna var ett sätt att undanröja de framgångsrika oppositionspolitikerna som efter valen utgjorde ett alldeles för stort hot mot den sittande regeringen.

Trakasserierna av den etiopiska oppositionen måste omedelbart upphöra, att ha rätt att verka i opposition är ett av de grundläggande elementen i en demokrati. Vi vet att kvinnliga försvarare av mänskliga rättigheter ofta drabbas extra hårt av förföljelser samtidigt som kvinnor även alltför ofta får mindre mindre stöd av omvärlden. Att Mideksa är kvinna får inte innebära mindre uppmärksamhet på hennes fall. Behandlingen av Birtukan Mideksa och den etiopiska oppositionen är något som vi i Sverige, EU och omvärlden inte kan förhålla oss passiva till.

Vi har många band med Etiopien som också är Sveriges äldsta samarbetsland när det gäller bistånd. Världens samlade bistånd till Etiopien har ökat sedan valet 2005. Etiopien är i dag den fjärde största mottagaren av internationellt bistånd i världen. Samtidigt har Etiopien infört en av världens hårdaste lagar mot hjälporganisationer – Ethiopian Civil Society Organizations Act. Den säger att organisationer som får mer än 10 procent av sin finansiering från utlandet inte får arbeta med till exempel mänskliga rättigheter, jämställdhetsfrågor och effektivisering av rättsväsendet. Samtidigt har kritiska medieröster tystats och nyhetsredaktioner stängts ned. Voice of America sänder nu på satellit för att hindra att sändningarna ska störas ut.

Jag är medveten om att Etiopiens nutidshistoria varit konfliktfylld och svår, men det berättigar inte att kritiska röster fängslas eller tystas. Tvärtom är det ett skäl för att öppna upp den politiska arenan. Tyvärr ser jag dock små möjligheter till förändringar före valet den 23 maj. Birtukan Mideksa har blivit en symbol för ett demokratiskt Etiopien och kampen mot orättfärdiga fängslanden, men hon förnekas möjlighet att delta i det kommande valet. EU har beslutat sända valobservatörer för att övervaka det kommande valet i vilket även svenska observatörer ska delta. Regeringen har som deltagare ansvar för att det svenska deltagandet i valobservatörsgruppen har ett vagt formulerat uppdrag. Regeringen har att redovisa hur Sverige ska bidra till en demokratisk utveckling. 

Det är oacceptabelt att Birtukan Mideksa sitter fängslad på politiska grunder. Hon och samtliga politiska fångar måste omedelbart släppas fria innan valet!

Hur ser utrikesministern på demokratiutvecklingen i Etiopien sedan före valet och fram till valet den 23 maj?

Bedömer utrikesministern att valet i Etiopen har skett fritt och rättvist?

Vilka nya initiativ avser utrikesministern att ta med anledning av valet i Etiopien?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-05-28 Besvarad: 2010-06-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)