Etablering av pråmtrafiken i Sverige

Interpellation 2017/18:508 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

I svaret på min skriftliga fråga om etablering av pråmtrafiken skriver infrastrukturminister Tomas Eneroth bland annat att Sverige år 2014 genomförde det grundläggande EU-regelverket för inlandssjöfart och att Transportsstyrelsen då pekade ut vissa områden som inre vattenvägar.

Dessa åtgärder är steg i rätt riktning, men för att pråmtrafiken ska etableras behövs det betydligt mer. Till exempel finns det omfattande kunskap inom EU i länder som Tyskland och Holland, vilka strategiskt har använt pråmtrafiken i årtionden. Det är kunskap som med fördel kan appliceras i Sverige. I dessa länder betraktas pråmtrafiken som ett separat trafikslag medan den i Sverige behandlas identiskt med inlandssjöfart och omfattas av samma regelverk.

Regeringen säger sig arbeta för överflyttning av gods från land till sjö. Pråmtrafiken erbjuder en fördelaktig lösning av city- och regionlogistiken. Den kan möta det ökade transportbehovet samt säkerställa ett bättre gatuutrymme och ett mer hållbart stadsrum för människor i urbana miljöer. Pråmtrafiken ökar säkerheten samt minskar trängseln, bullret och antalet tomtransporter; det behövs ett tydligt ställningstagande för hur pråmtrafiken ska fasas in i transportsystemet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

  1. Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att ansvariga myndigheter ska få tydliga krav på att underlätta etableringen av pråmtrafiken?
  2. Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att en samordnare för pråmtrafiken ska utses?
  3. Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att en handlingsplan och en målsättning för pråmtrafikens utveckling ska sättas upp?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-04-23 Överlämnad: 2018-04-23 Anmäld: 2018-04-24 Svarsdatum: 2018-05-04 Sista svarsdatum: 2018-05-14
Debatt (7 anföranden)