Ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen

Interpellation 2012/13:259 av Björck, Patrik (S)

av Björck, Patrik (S)

den 13 februari

Interpellation

2012/13:259 Ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen

av Patrik Björck (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Finansminister Anders Borg har vid flera tillfällen hävdat att forskning visar att höjd ersättningsnivå i arbetslöshetsförsäkringen leder till högre arbetslöshet och lägre sysselsättning. I Ekots lördagsintervju i höstas påstod finansministern att en liten höjning av ersättningen skulle kosta upp till 30 000 jobb.

Anders Borg har onekligen varit konsekvent i a-kassefrågan. Sedan den borgerliga regeringen fick makten 2006 har a-kassan försämrats i flera avseenden. Följden har blivit att andelen som står utanför a-kassan i dag är rekordstor och att knappt någon får ut 80 procent av lönen i a-kasseersättning. Vid en europeisk jämförelse befinner sig den svenska a-kassan i strykklass.

OECD med flera påpekar att en rimlig a-kassa bidrar till att få rätt kompetens på rätt plats i ekonomin. Om människor vågar ta risker och byta till jobb där deras kvalifikationer bäst tas till vara – i stället för att ta första bästa arbete – ökar arbetskraftens rörlighet, och landets produktivitet höjs.

En ny rapport av TCO:s chefsekonom Göran Zettergren visar att det saknas empiriska belägg för Borgs påstådda samband i såväl svensk som internationell forskning.

1. Vidhåller finansministern att en höjning av ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen skulle leda till närmare 30 000 fler arbetslösa?

2. Har finansministern gjort det ställningstagandet att den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen är förenlig med finanspolitikens mål om ökad produktivitet i ekonomin?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-02-13 Anmäld: 2013-02-13 Svar fördröjt anmält: 2013-03-04 Besvarad: 2013-03-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)