Ersättningsnivåer vid arbetslöshet

Interpellation 2011/12:301 av Johansson, Lars (S)

av Johansson, Lars (S)

den 23 mars

Interpellation

2011/12:301 Ersättningsnivåer vid arbetslöshet

av Lars Johansson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Arbetslösheten fortsätter att öka och allt fler människor hamnar utanför försörjningsstöd. Helt nyligen fick jag ta del av uppgifter över hur unga människor inte längre har arbetslöshetsersättning.

I tidningen Ny tid nr 11 2012 kunde man läsa att andelen öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsersättning som har arbetslöshetsersättning har sjunkit drastiskt i åldern 18–24 år.

I september 2006 var det i Västsverige 51,5 procent. Efter fem år med moderatledd regering har det sjunkit till 5,7 procent.

Regeringen kan inte skylla på någon annan utan detta är resultatet av de regelförändringar som regeringen har genomfört. Dessutom drabbas allt fler ungdomar av inlåsning i fas 3. Jag besökte helt nyligen en sådan förvaringsplats med 109 personer inskrivna och med ersättning mellan 340 och 680 kronor per dag. Det gör en genomsnittlig månadsersättning om 10 000 kronor. Undra på att barnfattigdomen ökar!

Min fråga till arbetsmarknadsministern blir därför vilka åtgärder hon planerar för att höja ersättningsnivåerna vid arbetslöshet.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-03-23 Anmäld: 2012-03-23 Besvarad: 2012-04-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)