Ersättning till hemvärnsmän

Interpellation 2006/07:673 av Lindestam, Åsa (s)

av Lindestam, Åsa (s)

den 16 augusti

Interpellation

2006/07:673 Ersättning till hemvärnsmän

av Åsa Lindestam (s)

till försvarsminister Mikael Odenberg (m)

Hemvärnsmän och frivilliga är en viktig del av det svenska försvaret. Många enskilda lägger ned mycket av sin fritid på att utbilda sig och delta i övningar för att skapa väl fungerande och bra utbildade förband.

När utbildningen är förlagd på sådan tid att hemvärnsmannen måste begära tjänstledigt från sitt ordinarie jobb ersätts han i dag med 90 procent av sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Detta innebär att den enskilde får ta från den egna ekonomin för att genomföra utbildning i exempelvis egen krigsbefattning.

Min fråga till statsrådet är:

Har försvarsministern för avsikt att ta initiativ till att ändra reglerna för dagpenning till hemvärnsmän och frivilliga så att den enskilde får full täckning för förlorad arbetsförtjänst?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-23