Ensamstående kvinnor med barn och skattesänkningarna

Interpellation 2006/07:136 av Eriksson, Birgitta (s)

av Eriksson, Birgitta (s)

den 7 december

Interpellation

2006/07:136 Ensamstående kvinnor med barn och skattesänkningarna

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Enligt budgetpropositionen är bakgrunden till jobbskatteavdraget med flera skatteförändringar deras sysselsättningsskapande effekter. Frågan är dock vilka fördelningspolitiska effekter de har för ensamstående med barn @ en familjekategori som också kan drabbas av arbetslöshet eller sjukdom. I detta ligger också frågan om regeringens barnperspektiv.

Vilka blir konsekvenserna för en ensamstående kvinna med barn som är medlem i Handelsanställdas Förbund eller i Hotell och Restaurang Facket och som blivit arbetslös? Eller för en ensamstående kvinna med barn som är medlem i Svenska Kommunalarbetareförbundet och som blivit långtidssjukskriven på grund av belastningsskador och värk? Budgetpropositionen ger en otillräcklig bakgrund till de fördelningspolitiska konsekvenserna för dessa hushåll som statsrådet säkert kan upplysa riksdagen om.

Jag har följande frågor till statsrådet:

1.   Vilka fördelningspolitiska konsekvenser beräknar statsrådet att samtliga skatte- och utgiftsförändringar har för ensamstående kvinnor och ensamstående män med barn?

2.   Med vilka fördelningspolitiska åtgärder avser statsrådet att underlätta den svåra ekonomiska situationen för arbetslösa, långtidssjukskrivna eller förtidspensionerade som är ensamstående med barn?

3.   Med vilka fördelningspolitiska åtgärder avser statsrådet att förbättra situationen för barn till ekonomiskt utsatta föräldrar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-12-07 Anmäld: 2006-12-07 Besvarad: 2006-12-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)