En utvidgad solidaritetsförklaring

Interpellation 2017/18:594 av Allan Widman (L)

av Allan Widman (L)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Av allt att döma är nu Storbritannien på väg att lämna den europeiska unionen. Sveriges nuvarande solidaritetsförklaring omfattar endast medlemmar av unionen och de nordiska länderna.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att riksdagens kammare kan ta ett beslut tisdagen den 2 april 2019 om ett tillägg av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland till vår solidaritetsförklaring?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2018-07-12 Inlämnad: 2018-07-12 Inte besvarad: 2018-07-16 Sista svarsdatum: 2018-07-26 Anmäld: 2018-08-09