En ökning av elevernas undervisningstid

Interpellation 2017/18:117 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Skolan är vägen in i det svenska samhället. Oavsett dina förutsättningar eller varifrån du kommer så ska skolan ge dig en så god start i livet som möjligt. Forskningen är tydlig med att den enskilt viktigaste faktorn för elevernas kunskapsresultat är tid med en skicklig lärare.

Det är därför alarmerande att Sverige ligger under OECD-snittet vad gäller undervisningstid i skolan. En svensk elev missar nästan ett helt skolår under sin grundskoletid i jämförelse med andra länder.

Internationella studier visar att det finns ett samband mellan utökad undervisningstid och förbättrade kunskapsresultat. Att ökad undervisningstid har visat tydliga positiva effekter för elevernas kunskaper konstaterar även Skolkommissionen som föreslår att undervisningstiden bör utökas. Detta instämmer Moderaterna i. Därför har vi föreslagit en tioårig grundskola med skolstart från sex års ålder.

Moderaterna har också föreslagit, och finansierat, en utökning av undervisningstiden med en timme per dag i lågstadiet. Moderaterna är också öppna för att se över våra terminssystem så att mer av tiden på sommaren kan användas till undervisning i skolan.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Vad avser ministern att göra för att öka elevernas undervisningstid, och kommer regeringen att gå vidare med Skolkommissionens förslag om att utöka undervisningstiden på sikt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-11-08 Överlämnad: 2017-11-09 Anmäld: 2017-11-10 Sista svarsdatum: 2017-11-23 Svarsdatum: 2017-12-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)