En ny digital era i Sverige

Interpellation 2012/13:489 av Lundh Sammeli, Fredrik (S)

av Lundh Sammeli, Fredrik (S)

den 10 juni

Interpellation

2012/13:489 En ny digital era i Sverige

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Hösten 2011 meddelade Facebook att bolaget beslutat att bygga sitt tredje egna datacenter i Luleå. Datacentret tar nu form. Det ska vara i drift 2014 och blir bolagets första i Europa. Samtidigt blir datacentret i Luleå det största i sitt slag som någonsin byggts i Europa och det nordligaste i världen av den här storleken.

Klimat, tillgången till ren energi, bra mark och välutbildad arbetskraft lyfts fram som avgörande faktorer för det positiva beslutet om etableringen. För Luleå som stad är det här den största enskilda investeringen sedan stålverket bildades 1940. Det är början på en helt ny industriera för hela regionen, som i och med etableringen blir en nod för datatrafik i hela Europa.

Investeringar i datacenter växer kraftigt över världen, och redan nu väntas flera stora möjliga etableringar av datacenter i regionen följa i kölvattnet av Facebooks serverhallar. Samtidigt öppnas mängder med möjligheter kopplade till en ny digital era i ett land som Sverige. Det handlar om utbildning, forskning, entreprenörskap, näringslivsutveckling och innovationer som en naturlig del av den nya industri som starkt växer fram.

Möjligheterna är många, och nu handlar det om att investera för framtiden och jobben.

Vi behöver tydligt ta vara på den nya digitala eran som satt Luleå på kartan bland globala företag inom högteknologiska och energikrävande verksamheter. Tillsammans genom en triple helix-samverkan kan vi stärka Luleåregionen och genom det också stärka Sveriges ställning som ett högteknologiskt och innovativt land i en växande ny basindustri.

Det är hög tid att utveckla ett strategiskt branschprogram för den nya digitala eran i Sverige. Det handlar bland annat om att stimulera en behovsinriktad forskningsverksamhet och att säkerställa en nödvändig infrastruktur och kvalificerad arbetskraft.

Mina frågor till näringsministern är därför:

Vad tänker näringsministern och regeringen göra för att ytterligare utveckla serverhallsetableringarna i Luleå för att stärka Sveriges ställning på det digitala området?

Avser näringsministern att utforma ett strategiskt branschprogram för den digitala eran?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-06-10 Anmäld: 2013-06-10 Svar fördröjt anmält: 2013-06-24 Återtagen: 2013-09-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.