En nationell strategi för MOOC

Interpellation 2013/14:412 av Thomas Strand (S)

av Thomas Strand (S)

Det talas alltmer om MOOC – massive open online courses – inom högskolesektorn. MOOC är en ny och spännande lärandemiljö som öppnar nya möjligheter både för studenter och för lärosäten. Genom MOOC kan alla som vill studera över nätet vid flera av världens främsta universitet. Även vid svenska lärosäten börjar intresset att växa för att kunna erbjuda MOOC-utbildningar.

MOOC är inget hot mot svenska lärosäten utan kan tvärtom vara en möjlighet att ytterligare flytta fram positionerna vad gäller lärande. I Sverige har vi sedan länge ett gediget kunnande inom folkbildning, distansstudier och IKT. MOOC kan därför bli ett redskap för en fördjupad demokratisk utveckling av högskolan.

Vi vet inte exakt vart denna utveckling kommer att föra oss. För det första kan fler studera på det sätt som passar den egna livssituationen. Man kan läsa en kurs oavsett var man befinner sig och under de tider i veckan som passar bäst. Genom MOOC-kurser kan svenska studenter ta del av de bästa föreläsarna och det bästa pedagogiska upplägget oavsett var i världen dessa erbjuds. Det blir individens lust att studera som blir avgörande.

Det finns för det andra ett stort behov av kompetensutveckling i arbetslivet. MOOC skulle kunna bli en viktig del i yrkesverksammas möjlighet att ta del av utbildning på sina egna villkor och samtidigt ges möjlighet till kompetensutveckling på högsta nivå.

För det tredje kan MOOC vara en motor för att höja kvaliteten i den högre utbildningen i Sverige. Lärosäten över hela världen kan i samverkan erbjuda gemensamma föreläsningar. Lärare vid svenska lärosäten ges möjligheter att utveckla kurser med högsta kvalitet tillsammans med kolleger runt om i världen. De bästa föreläsarna och kurserna i Sverige kan på så sätt få global spridning. Det kommer förmodligen att leda till att lärare vid våra lärosäten får möjlighet att lägga mer tid på fördjupning och handledning av studenter. Det ger mer tid till en nära och givande kontakt mellan lärare och studenter, vilket höjer kvaliteten i utbildningen. Campusbaserade utbildningar kommer med största sannolikhet inte att minska. Tvärtom bör fler studenter ges möjlighet att studera på campus.

En avog inställning till distansstudier och IKT i utbildningen leder oss inte framåt. Utvecklingen sker nu mycket snabbt. För att dessa fördelar ska bli verklighet krävs att fler svenska lärosäten börjar utveckla arbetet för en öppen utbildningskultur och MOOC.

Regeringen bör därför snarast ge Universitets- och högskolerådet i uppdrag att tillsammans med lärosätena påbörja ett utvecklingsarbete för en öppen utbildningskultur via MOOC. Sverige ska inte bara följa utvecklingen – Sverige skulle kunna leda den. Det behövs med största sannolikhet en nationell strategi för hur svenska lärosäten ska förhålla sig till MOOC.

Jag vill därför fråga utbildningsministern:

Är utbildningsministern beredd att arbeta för en nationell strategi för hur svenska lärosäten ska förhålla sig till MOOC? 

Är utbildningsministern beredd att ge Universitets- och högskolerådet i uppdrag att tillsammans med lärosätena påbörja ett utvecklingsarbete för en öppen utbildningskultur via MOOC i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-04-03 Överlämnad: 2014-04-04 Besvarad: 2014-04-28 Sista svarsdatum: 2014-04-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)