En nationell handlingsplan mot bortförande och bortgifte av barn

Interpellation 2019/20:136 av Ann-Sofie Alm (M)

av Ann-Sofie Alm (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

44 barn hade fram till sommaren 2019 blivit bortförda och bortgifta mot sin vilja.

Siffran om 44 barn kommer från Länsstyrelsen i Östergötland, där den nationella stödlinjen för hedersförtryck genom samtal och intervjuer med utsatta och oroliga fått vetskap om dessa barn. 

Mörkertalet är naturligtvis mycket, mycket större.

Även om denna kriminella företeelse har förekommit under många år har skyddsnätet i Sverige, ytterst kommunerna, väldigt dålig kunskap om vilka som är i riskzonen, hur många de är och hur man ska arbeta för att förebygga detta brott. Ännu färre är det som vet hur man ska hantera situationen när brottet är fullbordat. 

Jag vill därför fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

 

  1. Är ministern beredd att skyndsamt arbeta fram en tydlig nationell handlingsplan mot bortförande och bortgifte av barn?
  2. Vilka åtgärder anser ministern behövs i en sådan nationell handlingsplan för att inget barn i Sverige ska riskera att bli bortfört och bortgift?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-15 Överlämnad: 2019-11-17 Anmäld: 2019-11-19 Svarsdatum: 2019-12-02 Sista svarsdatum: 2019-12-02
Debatt (7 anföranden)