En modern lag för könskorrigering

Interpellation 2011/12:194 av Vestlund, Börje (S)

av Vestlund, Börje (S)

den 17 januari

Interpellation

2011/12:194 En modern lag för könskorrigering

av Börje Vestlund (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Enligt uppgifter i medierna kommer regeringen under våren att lägga fram en proposition angående möjligheten till könskorrigering. Den nuvarande lagen, lagen om fastställelse av kön i vissa fall, har kritiserats ur främst två aspekter: dels att den som skulle genomgå en könskorrigering var tvungen att vara frånskild och dels att den som genomgick könskorrigering var tvungen att vara steril. Denna lag är det enda exemplet där samhället fortfarande envisas med tvångssterilisering. Vad gäller kravet på skilsmässa är detta i praktiken redan avskaffat eftersom vi nu har en könsneutral äktenskapsbalk.

Men att nu regeringen går fram med ett förslag där man vidhåller kravet på sterilisering är allvarligt, detta ur flera aspekter. Dels kränks de transsexuellas mänskliga rättigheter. Att mot sin vilja behöva könsstympas är direkt avskyvärt och skulle i vilket annat fall som helst få en enig riksdag att med en stark röst säga stopp och belägg. Dels är det svårt att se varför det skulle vara viktigt att behålla steriliseringskravet, vilka faktiska konsekvensen det skulle få. Dels uppvisar regeringen, om tvångssteriliseringen är kvar, en transfobi som man sällan sett maken till.

Jag vill därför fråga socialministern:

Vad kommer socialministern att göra för att en modern lagstiftning för könskorrigering där tvångssterilisering inte finns med ska läggas fram?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-01-17 Anmäld: 2012-01-17 Besvarad: 2012-01-26 Sista svarsdatum: 2012-01-31

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.