En mänsklig sjukförsäkring

Interpellation 2017/18:306 av Jonas Sjöstedt (V)

av Jonas Sjöstedt (V)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Många sjuka nekas i dag sjukpenning. Antalet avslag, liksom antalet överklaganden, har ökat tydligt de senaste åren. En viktig bidragande orsak är regeringens press på Försäkringskassan att verka för ett sänkt sjuktal. Detta leder till fler avslag, vilket gör att det i statistiken ser ut som om de sjuka blir färre. I verkligheten leder det till en rad tragedier, då sjuka människor nekas ersättning. Tidsgränserna för Försäkringskassans bedömningar och systemet där handläggare, ibland med försäkringsläkares hjälp, ogiltigförklarar läkarintygen upplevs av många som både kallt byråkratiska och rättsosäkra.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

Vad tänker ministern göra för att skapa en mänskligare sjukförsäkring där sjuka ges ekonomisk trygghet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-01-08 Överlämnad: 2018-01-09 Anmäld: 2018-01-16 Svarsdatum: 2018-01-30 Sista svarsdatum: 2018-01-30
Debatt (7 anföranden)