En avgift för att lägga virke utmed allmän väg

Interpellation 2019/20:252 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Trafikverket avser att införa en avgift på 2 900 kronor från den 1 januari 2020 för att få lägga virkeslag utmed de allmänna vägarna.

Skogen är en av våra viktigaste näringsgrenar; den skapar många jobb på landsbygden och i våra industrier. Att lägga upp virke utmed allmänna vägar har tidigare krävt anmälningsplikt men inte varit avgiftsbelagt.

Trafikverket tänker nu införa nya avgifter för skogsägare och skogsbolag för att de ska kunna lägga virket utmed de allmänna vägarna. Detta kan inte vara rimligt.

Trafikverket hänvisar till väglagen och vägförordningen om att en avgift är nödvändig.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1. Avser ministern att ändra väglagen och vägförordningen så att skogsägarna ska slippa att betala dessa nya avgifter för virkesupplag utmed våra allmänna vägar?
  2. Avser ministern att agera på något annat sätt för att landets skogsägare och landsbygden inte ska bli drabbade av dessa nya avgifter? 
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-01-14 Överlämnad: 2020-01-15 Anmäld: 2020-01-16 Sista svarsdatum: 2020-01-29 Svarsdatum: 2020-02-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (18 anföranden)