En ansvarsfull migrationspolitik

Interpellation 2018/19:132 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Till följd av januariöverenskommelsen går nu S-MP-regeringen i en mer generös riktning när det gäller regelverket för familjeåterförening. Överenskommelsen kommer att innebära fler anhöriginvandrare och fler nya asylsökande, och framför allt ett budskap till omvärlden om att Sverige återgår till en generösare migrationspolitik. 

Detta i ett läge då Sverige på några få år har tagit emot 300 000 asylsökande och då vi har områden runt om i landet med omfattande integrationsproblem – bidragsberoende, dåliga skolresultat och gängbrottslighet. Vi har därtill bostadsbrist och brist på kvalificerad personal i välfärden.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

Hur svarar regeringens förslag om utökad rätt till familjeåterförening mot det behov av en ansvarsfull migrationspolitik Sverige har?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-03-11 Överlämnad: 2019-03-12 Anmäld: 2019-03-13 Sista svarsdatum: 2019-04-02 Svarsdatum: 2019-04-26
Debatt (7 anföranden)