En aktiv arbetsmarknadspolitik för våra unga

Interpellation 2009/10:485 av Vestlund, Börje (s)

av Vestlund, Börje (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:485 En aktiv arbetsmarknadspolitik för våra unga

av Börje Vestlund (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

De närmaste åren lämnar de största ungdomskullarna sedan 40-talsgenerationen gymnasieskolan. Tiotusentals unga vuxna ska ta plats i samhället. Redan den här sommaren lämnar rekordmånga skolan för att ge sig ut i vuxenlivet och detta samtidigt som vi har en ungdomsarbetslöshet som fullkomligt rusat i höjden. Aldrig tidigare har så många ungdomar förvägrats möjligheten till vägar in på arbetsmarkanden.

Sverige har i dag ett av de högsta ungdomsarbetslöshetstalen i EU, samtidigt som den moderatstyrda regeringen fortsätter att vara passiv åskådare. Att börja sitt vuxenliv genom att gå ut i arbetslöshet är en katastrof.

Den viktigaste orsaken till att ungdomar inte får jobb är bristande utbildning. Det är av största vikt att de som är födda under 1990-talet och som nu är på väg ut i arbetslivet har fullständiga gymnasiebetyg som kvalificerar dem för högre studier. Trots att vi nu har de största ungdomskullarna sedan 40-talet har regeringen minskat antalet studieplatser på både komvux och högskola. Risken är nu stor att vi står inför ett historiskt negativt trendbrott där andelen ungdomar som har möjlighet att gå vidare till högre studier för första gången kommer att minska.

Med anledning av detta vill jag fråga ministern:

Vilka aktiva åtgärder avser ministern att genomföra för att ungdomar ska få jobb, praktik eller utbildning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-05-26 Besvarad: 2010-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.