Elsäkerhet

Interpellation 2019/20:79 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Vårt moderna samhälle är enormt beroende av elenergi, att energi finns när vi behöver den och där vi behöver den. Tillgången till energi är så viktig i vårt samhälle att vi varken får mat eller värme eller kan kommunicera utan den. Dessutom är en ökad elektrifiering en del i lösningen för att nå ett fossilfritt samhälle.

Därför är också säkerheten i vårt elsystem av yttersta vikt och något vi måste värna och skydda. Ett större strömavbrott kan i dag lamslå näst intill samtliga samhällsfunktioner som vi förlitar oss på. Det är därför ingen överraskning att en välfungerande elförsörjning är nödvändig för att vi ska kunna stå emot såväl naturkatastrofer som angrepp i form av cyberattacker från främmande makter.

Frågan om att skapa en elmarknadshubb tog fart på allvar 2015 då Svenska kraftnät fick i uppdrag av regeringen att utveckla och driva en central informationshanteringsmodell på den svenska elmarknaden. I uppdraget ingick att myndigheten skulle ta särskild hänsyn till säkerhets- och integritetsrisker som en hubb skulle kunna medföra. Regeringen gick sedan vidare i frågan och lade i april 2018 fram sin proposition Energipolitikens inriktning där ett bredare paket för hur den svenska elmarknaden skulle kunna utvecklas på nationell nivå presenterades. Arbetet med att etablera en elmarknadshubb har sedan dess alltjämt pågått, trots att det fortfarande inte finns någon lagstiftning inom området.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

  1. Var står statsrådet och regeringen i denna fråga?
  2. Hur avser statsrådet och regeringen att lösa de säkerhetsrisker som kan uppstå, om man avser att implementera en elmarknadshubb?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-23 Överlämnad: 2019-10-24 Anmäld: 2019-10-25 Svarsdatum: 2019-11-07 Sista svarsdatum: 2019-11-14
Debatt (7 anföranden)