Elfordonspremie

Interpellation 2016/17:622 av Johan Hultberg (M)

av Johan Hultberg (M)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Moderaterna anser att miljö- och klimatåtgärder bör vara kostnadseffektiva, alltså att de bör generera största möjliga utsläppsminskning per investerad klimatkrona. Varken Sverige eller klimatet har råd med dyra, verkningslösa satsningar.

Regeringen presenterade nyligen en satsning om 350 miljoner kronor på en så kallad elfordonspremie under 2018. Utformningen är inte helt klar, men regeringen har uppgett att dess utgångspunkt är en premie om 25 procent för de vanligaste elfordonen, till exempel elcyklar. Premien ska dock uppgå till max 10 000 kronor.

Samtidigt skriver Svensk Cykling i sin senaste trendrapport att försäljningen av elcyklar ökade med hela 50 procent från 2015 till 2016, från ca 30 000 elcyklar till 45 000 elcyklar. ”Elcykelboomen är här”, konstaterar Svensk Cykling.

Det är märkligt att regeringen satsar hundratals miljoner skattekronor på att subventionera en marknad som redan växer i rasande fart. I takt med att elcyklarna blir allt vanligare kommer antagligen priserna också att pressas. Med andra ord är elfordonspremien sannolikt pengar i sjön, då den stöder elcyklar som redan i dag går att sälja utan skattestöd. Elfordonspremiens kostnadseffektivitet är med andra ord högst diskutabel.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

 

  •  Har statsrådet och regeringen uppskattat vilka utsläppsminskningar elfordonspremien förväntas leda till, och hur stor andel av minskningarna är i så fall additionella?
  •  Varför fokuserar inte statsrådet och regeringen på kostnadseffektiva miljö- och klimatåtgärder?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-09-05 Överlämnad: 2017-09-06 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-19 Sista svarsdatum: 2017-09-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (0 anföranden)