Electroluxkoncernens planer på att flytta produktion utomlands

Interpellation 2003/04:351 av Beijer, Lennart (v)

av Beijer, Lennart (v)

den 16 mars

Interpellation 2003/04:351

av Lennart Beijer (v) till näringsminister Leif Pagrotsky om Electroluxkoncernens planer på att flytta produktion utomlands

Electrolux planer på att stänga sin fabrik i Västervik och flytta tillverkningen till Ungern, är ett fruktansvärt hårt slag för de dryga 500 anställda och för Västerviks kommun.

Fabriken i Västervik är lönsam. Vinsten för 2003 hamnade på drygt 150 miljoner kronor! Trots detta anser Electrolux-ledningen att det är företagsekonomiskt motiverat att flytta produktionen till Ungern. Man kan tycka att Electrolux tar ett väldigt dåligt samhällsansvar - men än allvarligare är det allt starkare ryktet i media - att JAS-affärens motköpsavtal också innehåller förväntningar på Electrolux, som leder till att Västerviksfabriken flyttar till Ungern.

Jag vill ställa följande frågor till näringsministern:

1. Finns det någon grund för ryktet att Electroluxkoncernen är delaktig i motköpsavtalet i samband med JAS-affären med ungerska staten och vilken är i så fall näringsministerns roll i sammanhanget?

2. Vilka åtgärder tänker ministern att vidta för att göra det svårare att lägga ner lönsamma fabriksanläggningar i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2004-03-15 Anmäld: 2004-03-16 Besvarad: 2004-03-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.