el- och fotbojprojektet

Interpellation 2000/01:6 av Segelström, Inger (s)

av Segelström, Inger (s)

den 19 september

Interpellation 2000/01:6

av Inger Segelström (s) till justitieminister Laila Freivalds om el- och fotbojprojektet

Alla riksdagsledamöter har i dagarna fått boken Det är förbjudet av Karolina Kraft, om hur hon levde med en misshandlare och hur han efter separationen fortsatt trakassera henne och barnen. Så här lyder en av dikterna:

"Jag har hämtat på dagis
vi promenerar genom parken
betraktar alla kala träd
som spretar sagolikt i lampljuset
det svartnar tidigt så här års
då plötsligt och utan omsvep står du där
som sprungen ur mörkret
med vansinnig blick
och fäktande armar
jag: muren mellan barnet och dig
du: murbräckan
barnets skrik: hjärtskärande
att jag inte dödade dig
medan jag kunde."

Enligt förslag från Justitiedepartementet kommer en försöksverksamhet att påbörjas nästa år med el- och fotbojor.

Min fråga till justitieministern är:

Hur kan det här försöket hjälpa kvinnor som misshandlats av sina f.d. män att få trygghet i sitt nya liv?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2000-09-19 Anmäld: 2000-09-26 Besvarad: 2000-10-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.