Ekonomiska villkor för kvinnor som är pensionärer

Interpellation 2009/10:291 av Ohlsson, Carina (s)

av Ohlsson, Carina (s)

den 18 mars

Interpellation

2009/10:291 Ekonomiska villkor för kvinnor som är pensionärer

av Carina Ohlsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Sverige har 1,7 miljoner ålderspensionärer varav ca 55 procent är kvinnor. Till detta kommer en halv miljon förtidspensionärer vars majoritet också utgörs av kvinnor.

Statsrådet har infört en för Sverige unik pensionärsbeskattning som särskilt drabbar kvinnor eftersom dessa utgör en majoritet av pensionärerna. Genomsnittspensionen för en ålderspensionär över 65 år är 167 100 kronor per år, eller 13 925 kronor per månad. För kvinnor över 65 år är genomsnittspensionen 132 300 kronor per år eller 11 025 kronor per månad. Skatteskillnaden för dessa jämfört med en löntagare med samma inkomst är (skattetabell 32 för år 2010) följande: för en genomsnittspensionär är den 700 kronor per månad, för genomsnittspensionärskvinnan dock faktiskt något bättre (lägre) men ändå 600 kronor. Till bilden hör dock att män lever kortare tid än kvinnor och att kvinnor oftast är den yngre i ett parförhållande. I högre åldrar betyder detta att kvinnorna överlever sina män och även om de som gift par haft en hygglig ekonomi så blir det problem när mannen (som ofta haft en högre pension) faller ifrån.

Av regeringens samlade skatte- och utgiftsförslag 2006–2010 har 57,5 procent gått till män och 42,5 procent till kvinnor. Den rikaste tiondelen av befolkningen består till 76 procent av män. De har fått 22 procent av skattesänkningarna och haft en exceptionellt god inkomstutveckling. I statsrådets proposition Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag i fjol skrev statsrådet själv att det fjärde steget i förvärvsavdraget statistiskt beräknas fördelas så att 56 procent går till män och 44 procent till kvinnor.

Därför frågar jag nu finansministern:

1. På vilka fakta och omständigheter grundas finansministerns och regeringens politik att Sverige som enda välfärdsstat har en högre beskattning av pensionärer jämfört med löntagare med samma inkomst?

2. Genom vilka initiativ och förslag avser finansministern att skapa en mer rättvis fördelning av skatterna mellan rika och fattiga samt mellan män och kvinnor?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-03-18 Anmäld: 2010-03-18 Besvarad: 2010-04-06