Ekonomiska satsningar för jämställdhet

Interpellation 2008/09:407 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 12 mars

Interpellation

2008/09:407 Ekonomiska satsningar för jämställdhet

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Sverige behöver en medveten och kontinuerlig politik för ökad jämställdhet.

Regeringens politik gynnade männen i högkonjunktur. Skattesänkningarna gick till männen i större utsträckning än till kvinnorna. Regeringens ovilja att mildra lågkonjunkturen riskerar också att drabba kvinnorna.

Jobbkrisen drabbar inte rättvist eller jämställt. Just nu är industrin hårt drabbad av varsel och många män och även kvinnor förlorar sina jobb. Bara IF Metall har i dag 34 000 arbetslösa medlemmar. De riskerar att bli 70 000.

Samtidigt försvinner tusentals jobb inom vård, omsorg och handel. Nästan hälften av kvinnorna under 25 år har ett tillfälligt jobb. Bland LO-förbundens kvinnor har var tredje anställd en tidsbegränsad anställning. 70 procent av alla vikarier är kvinnor. Deltidsarbetslösheten bland kvinnor är ett stort problem och de kraftigt försämrade villkoren för de deltidsarbetslösa leder till att många tvingas säga upp sin deltid, annars åker de ur arbetslöshetsförsäkringen helt.

Regeringens ovilja att ge mer resurser till kommuner och landsting innebär enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste bedömning att det försvinner 15 000 välfärdsjobb i år och ytterligare 33 000 nästa år – den stora majoriteten som drabbas är kvinnor. För varje ny prognos ökar kommunernas och landstingens underskott och därmed också de förväntade nedskärningarna.

För att inte tappa tempo i jämställdhetsarbetet och för att återställa arbetslinjen i landet behövs en upprioritering av jämställdhetsarbetet. Det behövs en medveten plan och politisk vilja.

Vad avser finansministern att göra för att kvinnorna ska få behålla sina jobb och få en högre sysselsättningsgrad?

Vilka ekonomiska satsningar avser finansministern att ta initiativ till för att Sverige inte ska tappa sin position i jämställdhetsarbetet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-03-12 Anmäld: 2009-03-12 Svar fördröjt anmält: 2009-03-26 Besvarad: 2009-05-15
Debatt (7 anföranden)