Ekonomisk trygghet

Interpellation 2008/09:234 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 22 december

Interpellation

2008/09:234 Ekonomisk trygghet

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Regeringen har kraftigt försämrat arbetslöshetsförsäkringen. Det gjorde regeringen med motiveringen att det skulle ge mer jobb. Nu visar fakta att arbetslösheten ökar kraftigt under de kommande två åren och antalet sysselsatta minskar med ca 135 000 personer. Konjunkturinstitutet varnar för en arbetslöshet på närmare 10 procent om inte regeringen gör någonting.

Många som förlorar sina jobb står utanför arbetslöshetsförsäkring, något som inte gått finansministern orört förbi. Osäkerhet, otrygghet och ovisshet gör att köpkraften minskar för hushållen och därmed fördjupas lågkonjunkturen ytterligare.

När tänker finansministern öka den ekonomiska tryggheten för de arbetslösa?

Vad tänker finansministern göra för att öka köpkraften i de svenska hushållen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-12-22 Anmäld: 2009-01-13 Besvarad: 2009-01-23