Ekonomisk trygghet och antalet personer som har jobb

Interpellation 2009/10:36 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 20 oktober

Interpellation

2009/10:36 Ekonomisk trygghet och antalet personer som har jobb

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Under hela mandatperioden har regeringen sänkt skatten i syfte att det ska skapa fler jobb och att färre ska få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen eller Försäkringskassan eller söka försörjningsstöd.

Syftet verkar gott men tyvärr har effekterna av skattesänkningarna uteblivit. Fler tvingas söka försörjningsstöd, fler får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och fler är sjuka. Dessutom ökar gruppen människor som står utan försörjning över huvud taget. Fler människor finns i det som de borgerliga partierna kallar för utanförskap. I augusti 2009 var det 70 000 fler än i augusti 2006.

Regeringen har hittills påstått att det är krisens fel att människorna drabbats. Fakta visar dock att sämre försäkringsskydd ger sämre möjligheter för de drabbade människorna.

Vad avser ministern att göra för att de avsedda effekterna uppnås?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2009-10-20 Anmäld: 2009-10-20 Svar fördröjt anmält: 2009-11-06 Besvarad: 2009-11-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.