Egenintresse i regeringens välfärdsutvecklingsråd

Interpellation 2011/12:279 av Brink, Josefin (V)

av Brink, Josefin (V)

den 5 mars

Interpellation

2011/12:279 Egenintresse i regeringens välfärdsutvecklingsråd

av Josefin Brink (V)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Ett av Sveriges största vårdbolag, Attendo, bjuds ut till försäljning. Enligt uppgifter till nyhetsbyrån Reuters har den nuvarande ägaren, riskkapitalbolaget IK Investment Partners, anlitat storbankerna JP Morgan och SEB Enskilda för att antingen börsnotera eller sälja företaget.

Attendo omsätter nära 7 miljarder kronor per år och gör en vinst på över en halv miljard. De vinster som har gjorts de senaste åren har använts för att expandera och därmed öka värdet på bolaget.

IK Investment Partners med grundaren och vd:n Björn Savén i spetsen har ägt Attendo sedan 2007. Det är nu dags att plocka ut vinsten. Riskkapitalbolag brukar göra det efter några års ägande när de bedömer att värdet har stigit tillräckligt.

När Attendo säljs är det inte bara IK Investment Partners som tjänar pengar. Även cheferna gör ett rejält klipp eftersom de äger aktier i företaget. En av dem är koncernchef Henrik Borelius vars aktier är värda över en halv miljard kronor, aktier som han har fått så gott som gratis.

Samtidigt som Borelius tjänar pengar på ett företag som byggts upp med hjälp av skattepengar är han nära rådgivare till socialminister Göran Hägglund i frågor som rör privatiseringen av vården. Som en av ledamöterna i det så kallade Välfärdsutvecklingsrådet ska Borelius, enligt Socialdepartementets hemsida, bidra med kunskap och erfarenheter till regeringen för att förbättra förutsättningarna för valfrihet, mångfald och tillgänglighet inom hälso- och sjukvården, handikapp- och äldreomsorgen, apoteksmarknaden och hushållsnära tjänster genom ökat entreprenörskap och innovativt företagande.

Välfärdsutvecklingsrådet består av 26 ledamöter. Av dessa kommer över hälften (15 stycken) från något vårdföretag eller liknande.

Under den tid Borelius har suttit i rådet har en delrapport lämnats till regeringen den 16 maj 2011. I den rapporten lämnas bland annat förslag som skulle innebära att kommunerna tvingas betala ut högre bidrag till privata vård- och omsorgsföretag. Bara misstanken att Välfärdsutvecklingsrådet har möjlighet att påverka högerregeringen och socialminister Göran Hägglund att ändra regelverket så att ersättningarna till vårdföretagen höjs kan ha drivit upp värdet på Attendo – och därmed också värdet på de aktier som Henrik Borelius äger.

Jag vill därför fråga socialminister Göran Hägglund:

1. På vilket sätt kommer socialministern att säkerställa att ledamöter i Välfärdsutvecklingsrådet inte använder rådet för att främja sina egna intressen?

2. Vad avser socialministern att göra för att minska de misstankar som kan finnas att socialministern och regeringen agerar på uppdrag av vårdföretagen?

3. Kommer socialministern att ta initiativ till att ändra sammansättningen i Välfärdsutvecklingsrådet för att det bättre ska spegla ett allmänintresse?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-03-05 Anmäld: 2012-03-12 Svar fördröjt anmält: 2012-03-20 Besvarad: 2012-04-10
Debatt (7 anföranden)